Dörrar A-Ö

A

Antal glas

Antal glas beskriver hur många glas/ och eller bågar ditt fönster består av.

1 -glas = Enkelglas

1+1 glas = Enkelglas i ett fönster med kopplade bågar där bågarna kan delas och alla fyra sidor putsas.

2-glas = Ett fönster med isolerglas bestående av 2 sammansatta glas med en distans. Endast insida och utsida behöver putsas.

2+1 glas = Ett fönster med kopplade bågar där det sitter ett 2-glas isolerglas i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen. Bågarna delas vid putsning och det är fyra sidor att putsa.

3-glas = Ett fönster med isolerglas bestående av 3 sammansatta glas med två distanser. Endast insida och utsida behöver putsas.

Argon

Argongas är en naturlig gas som finns i luften omkring oss. Argongas används bland annat till att fylla mellanrummen i isolerrutor, för att förbättra glasets värmeisolerande egenskaper.

B

Barnsäkerhet

Barnspärrar till fönster och fönsterdörrar finns i olika utföranden, som tillval. Fråga vad som finns till det fönster du väljer.

Brand

"Brand", som benämns under vår fönsterseriers tekniska information, står för brandklassning. Ett exempel på en brandklass är EI30. EI för täthet och isolering och 30 står för antal minuter fönstret skall stå emot brand.

Båge / Fönsterbåge

Fönsterbågen är fönstrets öppningsbara del, i vilken glaset är fäst.

E

Energiglas

Energiglas är namnet på glas (enkelglas eller isolerglas) som gett ett eller flera osynliga skikt av metall, så kallade lågemissionsskikt, som reflekterar värmestrålning och sänker U-värdet ytterligare. Se även Isolerglas och Lågemissionsskikt.

F

Fast fönster

Ett fast fönster är inte öppningsbart.

Färg

I Sverige är av tradition större delen av alla fönster vita. Elitfönsters produkter går dessutom i de flesta fall att beställa i valfri NCS- eller RAL-kulör. Vit insida och kulört utsida på fönster är mycket populärt och det åstadkommer man på bästa, billigaste sätt med aluminiumklädda fönster. Fönstren kan också lanseras i olika kulörer. Behovet av underhåll skiljer sig mellan målade och laserade fönster. Målade fönster har oftast längre underhållsintervall än laserade, men när underhåll måste göras är det relativt tids- och arbetskrävande. Laserade fönster måste ses över och i vissa utsatta lägen bättras på varje år. Underhålletär i gengäld lättare att utföra.

Fönsterbåge

Fönsterbågen är fönstrets öppningsbara del, i vilken glaset är fäst.

G

Glas

Glaset har stor betydelse för ett fönsters egenskaper tex värmeisolering, ljudisolering och solskydd, insynsskydd (tex till badrum), personskydd och inbrottsskydd.

H

H-beslag

Se vridfönster.

H-fönster

2-eller 3-glas isolerglasfönster med H-beslag. Se vridfönster.

I

Isolerglas

Ett isolerglas (kallas också isolerruta eller isolerglaspaket) är två eller flera enkelglasrutor som limmas ihop och sedan tillsluts lufttätt med en distansprofil emellan. Isolerglas bromsar värmeläckaget genom glaset och bidrar till att fönstret isolerar bättre, dvs sänker dess U-värde. Mellanrummen mellan glasen innehåller torr luft eller en isolerande gas. Isolerrutan används i fönsterkonstruktioner för att förbättra värme- och ljudisolerande egenskaper. Se även Energiglas.

K

Karm

Karmen är fönstrets ytterram, där bågen som glaset sitter i är fäst med beslag och gångjärn.

Kondens

När luft träffar en kall yta och kyls av, avsätts fukten i luften som små vattendroppar på den kalla ytan. Vattendropparna brukar kallas kondens eller imma. Kondens kan bildas på alla ytor; husväggar, badrumsspeglar, glas med kall vätska i, glasögon och fönsterrutor.

Kopplade fönster

Kopplade fönster och fönsterdörrar har en dubbel båge, som kopplas ihop med någon form av koppelbeslag. När putsning sker tas bågarna isär, och fönsterglaset putsas på alla fyra sidorna. Kopplade bågar med ett 2-glas isolerglas i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen kallas 2+1-konstruktion. Med 2+1 fönster kan mycket god ljuddämpning och värmeisolering uppnås.

L

Lamellimmat

Lamellimning innebär att två eller flera smala trälameller fogas ihop för att ge ett rakt och formstabilt ämne till tex en fönsterkarm. Metoden ger förutom ett bra ämne, också ett flertal produktionsmässiga fördelar t ex en minimering av virkesåtgång och träspill.

Ljudvärde / Ljudreduktion

Ljudvärdet är ett materials förmåga att dämpa ljudet inomhus från trafik och andra yttre källor och mäts i Decibel (dB). Ljudreduktion blir en allt viktigare egenskap för byggmaterial som tex fönster, när bullret i vår miljö ökar. Speciellt till stora bostads- och kontorsbyggen ställs idag mycket höga ljudreduktionskrav. I doowins sortiment finns ett flertal ljudlösningar att välja mellan både för villaägare och professionella kunder.

Luft / Fönsterluft

Fönster räknas i luft. En luft avdelas av en fönsterbåge. Ett enda fönster kan alltså innehålla flera luft, dvs flera bågar i samma karm.

Lågemisionsskikt

Kan även kallas tex lågenergiskikt eller LE-skikt. Det är ett tunt och osynligt skikt av metall, tex silveroxid som läggs på en glasruta för att förbättra glasets värmeisolerande egenskaper. Glas som är belagda med lågemissionsskikt kallas energiglas.

M

Mäta fönster / Mätanvisningar

När du beställer fönster anger du ett modulmått, det kan exempelvis vara 10x12. Modulmåttet är i decimeter, 10x12 är med andra ord en meter brett och 1,2 meter högt. För att mäta upp hur stort fönster du ska ha mäter du hålet i väggen. För att få plats med ett fönster med modulmåttet 10x12 behöver hålet i väggen vara minst en meter brett och 1,2 meter högt. För att få plats med drevning drar vi alltid bort två centimeter på bredden och två centimeter på höjden. Ett fönster med modulmått 10x12 är alltså i själva verket 98 centimeter brett och 118 centimeter högt.

S

Sidhängt fönster

Fönster med gångjärnen placerade i sidan på bågen. Utåt- eller inåtgående. Finns i alla olika glaskonstruktioner tex 2- och 3- glas isolerruta eller kopplade bågar.

Spröjs

Spröjs i fönster är ursprungligen en metod att fästa flera glasrutor i en fönsterbåge. Metoden härstammar från den tid då man bara kunde tillverka små rutor. Även när det blev möjligt att tillverka större glasrutor, var dessa länge en lyxvara och därför gällde regeln att ju enklare hus, desto mindre glasrutor i fönstren och fler spröjs. Även om vi idag egentligen inte behöver fästa rutorna med hjälp av kitt och spröjs, har spröjsade fönster kommit att tillhöra vår traditionella byggnadsstil och säljs än idag i stor utsträckning. Även moderna isolerglasfönster går att få med traditionell spröjsning, eller löstagbar dekorspröjs som tas loss vid putsning. En annan variant som erbjuds är mellanglasspröjs, dvs att spröjsen placeras mellan glasen i isolerrutan. På så vis kombineras ett traditionellt utseende med det moderna fönstrets fördelar.

Spanjolett

Stängningsanordning för fönster och fönsterdörrar som låser bågen i karmen.

P

Poster

Poster ärglasdelande och sitter i bågen på öppningsbara fönster eller i karmen på fasta fönster. Poster tillverkas i trä eller trä/aluminium.

U

U-värde

U-värdet är ett mått på fönstrets värmeisolerande förmåga i enheten W/m^2^K (Watt per kvadratmeter grader Kelvin). Ju lägre värde, ju bättre isolerar fönstret. Enligt produktstandarden för fönster, SS-EN 14351, ska U-värdet avse hela fönsterkonstruktionen inklusive båge och karm (alltså inte enbart glaset). U-värdet för en viss fönsterprodukt varierar med storleken. För att underlätta jämförelse mellan olika fönstermodeller och leverantörer redovisas i produktblad och broschyrer alltid U-värdet för ett 1-lufts fönster med referensstorleken 1230x1480 mm. För fönsterdörrar redovisas U-värdet för referensstorleken 980x2080 mm. På våra CE-märkningsetiketter och i prestandadeklarationer anges det exakta U-värdet för varje unik produkt. Det kan skilja mot U-värdet för referensstorleken, både uppåt och nedåt.

V

Vridfönster

Vridfönstret har en unik funktion, som gör fönstret horisontellt svängbart utanför husfasaden (sk glidhängning). Ingen del av fönstret går in i rummet. Bägge sidor av fönstret kan därigenom putsas inifrån. Beslaget gör också att fönstret är bättre balanserat och det blir inte skevt med tiden. Öppningsfunktionen kallas även H-beslag och har en inbyggd automatisk öppningsspärr/vädringsspärr.

Ö

Överkantshängt fönster

Ett överkantshängts fönster har gångjärn i bågens överkant och öppnas nerifrån och ut.