fbpx

Frågor & svar

Vad betyder…?

Karm och båge?

Karmen är fönstrets ytterram. Bågen, som glaset sitter i, är fäst i karmen med beslag och gångjärn. Fönsterbågen är fönstrets öppningsbara del.

U-värde?

U-värdet är ett mått på hela fönstrets (hela fönsterkonstruktionen inklusive båge och karm) värmeisolerande förmåga. Ju lägre U-värde desto bättre isolerar fönstret. U-värdet för en viss produkt varierar med dess storlek. Har du stora fönster eller ett hus som utsätts för mycket väder? Satsa då på ett lågt U-värde! Fönster med ett lågt U-värde ger en bättre värmeekonomi då husets uppvärmningsbehov minskar. På så vis sänker du både dina energikostnader och gör en god gärning för miljön!

OBS! För att underlätta jämförelser mellan olika fönstermodeller redovisar vi alltid U-värdet för ett 1-luftsfönster med referensstorleken 1230×1480 mm.

Fast, vrid, sid- eller överkantshängt?

Ett fast fönster är inte öppningsbart. Ett vridfönster kan öppnas utåt och vridas runt 180 grader så att båda sidorna kan putsas inifrån. Ett sidhängt eller överkantshängt fönster har gångjärn längs bågens sida respektive överkant. Det finns även inåtgående fönster vilka är bra att ha i flervåningshus.

1-glas, 1+1 glas, 2-glas, 2+1 glas, 3-glas?

Benämningarna beskriver hur många glas och/eller bågar ditt fönster består av.

1-glas = Enkelglas

1+1 glas = Enkelglas i ett fönster med kopplade bågar där bågarna kan delas och alla fyra sidor putsas.

2-glas = Ett fönster med isolerglas bestående av två sammansatta glas med en distans. Endast insida och utsida behöver putsas.

2+1 glas = Ett fönster med kopplade bågar där det sitter ett 2-glas isolerglas i innerbågen och ett enkelglas i ytterbågen. Bågarna delas vid putsning och det är fyra sidor att putsa.

3-glas = Ett fönster med isolerglas bestående av tre sammansatta glas med två distanser. Endast insida och utsida behöver putsas.

Poster och spröjs?

Poster är glasdelande och sitter i bågen på öppningsbara fönster eller i karmen på fasta fönster. Poster tillverkas i trä eller trä/aluminium.

Spröjs finns i flera varianter. Löstagbar spröjs består av komposit, aluminium eller trä och knäpps fast på det yttersta glasets utsida. De kan alltså tas bort när fönstret ska putsas. Mellanglasspröjs tillverkas av aluminium och sätts mellan glasen i glaskasetten. De håller sig fina år efter år och är inte i vägen vid fönsterputsning. I kopplade fönster sitter spröjsen i ytterbågen och är glasdelande.

Luft?

Fönsterluft avser oftast en öppningsbar båge omsluten av en karm men begreppet används även för fasta fönster. Sidohängda 1-luftsfönster har en båge, 2-luftsfönster har två bågar.
Ljudreduktion?

Ljudvärdet är ett mått på fönstrets förmåga att reducera oönskat buller i decibel (dB). Ju högre värde desto bättre ljudisolering. Bra att veta är att om ett fönster har ett uppmätt ljudvärde på 30 dB och man sätter in en ljudlamell som ger fönstret ett ljudvärde på 35 dB, så upplevs ljudnivåerna halverade, dvs att man endast hör hälften så mycket ljud utifrån från t. ex. vägtrafik.

Reco