fbpx

Allmänna Villkor

Om oss

Doowin är en franchisekedja som drivs av lokala entreprenörer i egna juridiska bolag runt om i landet. Egenanställd, lokal personal ser till att hjälpa dig med ditt fönster- eller dörrbyte med allt från första kontakt till slutfört montage.

Konceptet ägs och drivs centralt av DW Koncept AB som franchisegivare.

Vill du bli en del av Doowin?
Just nu söker vi nya franchisetagare på flera orter i Sverige!
Bli franchisetagare

Aktuella kampanjer

För att se våra nuvarande aktuella kampanjer, läs mer här.

Kontakt med oss

Vårt mål är att du som kund ska känna dig nöjd varje gång du besöker oss, oavsett om det är på doowin.se eller i något av våra showrooms. För minsta fråga eller fundering, tveka inte på att höra av dig till oss. Vi som jobbar på doowin ser fram emot att komma i kontakt med dig!

Våra showrooms ordinarie öppettider är:
• Tis-Tors: 12–17
• Lördag: 11–14
Övriga tider: Tidsbokning

* Lokala avvikelser kan förekomma

För att komma in efter bemannade tider i våra showrooms, hör av dig till respektive showroom för bokning av tid.


Finansiering

Vi kan erbjuda dig flera möjligheter att dela upp din betalning i samarbete med Svea Ekonomi och Wasa Kredit.

Delbetalning är ett flexibelt alternativ för dig som vill ha kontroll över dina inköp, och samtidigt vara säker på att kunna köpa det du behöver. Det finns flera olika betalningsalternativ att välja mellan och du kan när som helst under delbetalningstiden välja att slutbetala den resterande skulden i en enda betalning.

Ansökan om delbetalning sker tillsammans med din lokala projektledare på Doowin i samband med att du godkänner er offert. Därefter tas en kreditupplysning och identitetskontroll och du får besked direkt om ansökan har godkänts. Information om att upplysning tagits kommer att skickas hem via post eller via SMS. Vid delbetalning tillkommer en uppläggningsavgift på första inbetalningsavin samt en aviavgift som tas ut varje månad på din faktura för delbetalning.

Ta kontakt med din lokala säljare på Doowin för att få mer information om aktuella upplägg och villkor från Svea Ekonomi och Wasa Kredit.

Betalningsvillkor vid Faktura

Privat10 dagar, 30 dagar via Svea Ekonomi eller delbetalning
Företag10 dagar

Räntefri delbetalning (Wasa Kredit)

Antal månaderKampanjavgiftAviavgiftRänta
6 mån295 kr45 kr/mån0%
12 mån395 kr45 kr/mån0%
24 mån495 kr45 kr/mån0%
36 mån795 kr45 kr/mån0%
Max 100 000 kr per kund gäller för räntefri delbetalning.

Första aviseringen sker månaden efter inköpsmånaden. Den består av kampanjavgift, aviavgift och första amortering på skulden. Kommande avisering innehåller aviavgift samt amortering.

Läs mer om delbetalning genom Wasa Kredit här!

Är du intresserad av finansiering så vänligen kontakta oss så berättar vi mer!


Förberedelser inför fönster- och dörrbyte

Inför montering är det bra om du i förväg, kan hjälpa till med att plocka undan allt på fönsterbänken och runt fönstret/dörren, som kan vara i vägen vid montering.

Det är också bra om du och montören kommer överens om hur han eller hon kan få tillgång till din husnyckel under montaget. Alternativt om du är hemma och kan öppna.

Bra att veta!

Vi gör fönster och dörrbyten under alla årstider. Med andra ord går det alldeles utmärkt att göra ditt fönsterbyte på vintern. Våra montörer är noga med att alltid ta med sig rätt utrustning efter alla förutsättningar som finns.

Fasta priser

Vi på doowin arbetar alltid med fasta priser. I priset ingår allt som behövs för att du ska få ett komplett fönster- och/eller dörrbyte hemma hos dig. Därmed ingår, utöver kostnaden för de fönster eller/och dörrar och tillbehör du valt, kostnader för snickare, plåtslagare, leverans, montering, material, utförlig byggstädning samt efterkontroll. Med andra ord – vi tar ansvar för hela fönster- eller dörrbytet. Våra erfarna och egenutbildade hantverkare är både legitimerade och certifierade för att vi ska kunna garantera dig bästa kvalité och utförande, samtidigt som priserna hålls nere.

Observera att vi garanterar dig som kund ett fast pris enligt offert så länge det inte sker en förändring mot din ursprungsoffert som du gjort på vår digitala plattform. Sker förändringar när vi kommer ut på hembesök och kontrollmäter, eller om förutsättningarna förändras, kommer även förändringar ske i din offert.

Observera även att larminstallationer inte görs av oss, utan måste göras av kundens operatör eller larmleverantör.

Faktorer som påverkar priset:

 • Fönster- och dörrmodell
 • De tillval som görs, såsom storlek, glas, material, och tillbehör
 • Installationens komplexitet

För att förtydliga vad vi menar med installationens komplexitet reserverar vi oss för dolda fel så som:

 • Rötskador
 • Inbyggd bärande konstruktion
 • Skador i puts i samband med demontering
 • Eventuella el- och rördragningar

Skulle ett fönster- eller dörrbyte på ditt hus innebära någon eller några av ovanstående punkter kan vi givetvis hjälpa dig ändå, men då tillkommer alltså extrakostnader för det övriga arbetet som krävs.

Reservation för ej farbar väg

Vi reserverar oss även för om ditt hus ligger på ett sådant ställe att framkomligheten försvåras för hantverkaren. Exempelvis:

 • Om huset inte skulle ha bilväg hela vägen fram
 • Om huset ligger på en kulle eller ett berg där bil inte kan köra upp
 • Om huset ligger ute på en ö som kräver båt/färjeöverfart

Vid eventuell försvårad framkomlighet enligt ovan, tar vi ut en avgift på 440 kr/timme.

Vi kommer även behöva ta ut en avgift på 3,20 kr/km om ditt hus skulle ligga längre bort än 50 km från närmaste doowin-butik (fågelvägen).

AB04 Allmänna bestämmelser, bestämmelser för installationsentreprenader

Förutsättningar på arbetsstället/platsen under montage:

• Tillgång till toalett,

Doowin montörer skall kunna nyttja toalett under hela arbetsperioden.

• Tillfällig el- och VA försörjning,

Doowin får använda fastighetens ordinarie eluttag och ordinarie VA nät, användningen bör i så fall ske i samråd med beställaren.

• Anvisad plats för intagande av lunchmåltid för montörer,

Fastighetsägaren tillhandahåller utrymme med bord och stol för lunch och pauser under arbetsperioden.

• Fria transportvägar till och från fastighet

Bil med släp måste utan risker kunna ta sig till och från fastigheten.

• Fri och avsedd plats nära fastighet för dörr/fönster vid leverans

Fönster och dörr måste förvaras nära fastigheten för att minimera risk för lyft och bär skador hos våra montörer.

• Takfönster

Där yttertaket består av ytpapp eller bandtäckt plåt ingår inte plåtslageriarbeten i offerten.

• Utrymme

Om doowin önskar förvara sitt material i beställarens fastighet ska detta överenskommas med beställaren i mån av utrymme.


ROT-avdrag

ROT är en akronym för Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad. ROT-avdrag innebär skattelättnader vid åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader. Rotavdraget motsvarar 30% av arbetskostnaden inklusive moms. Maxbeloppet är 50 000 kr per person och år.

Vi använder oss av fakturamodellen som innebär att du som köpare får skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten. Du betalar då endast 70% av arbetskostnaden till oss och vi begär resten från Skatteverket.

För att vara berättigad till ROT-avdrag måste du:

 • vara obegränsat skattskyldig i Sverige
 • vara minst 18 år
 • ha haft utgifter för HUS-tjänster (ROT och RUT kallas tillsammans för HUS-tjänster)
 • vara ägare till småhus
 • ha kostnader som är hänförliga till ditt eller dina föräldrars hushåll

Så här går det till:

För att vi ska kunna registrera arbetet hos skatteverket måste du ange ditt namn och personnummer till oss. Vi måste även få fastighetsbeteckningen på vilken fastighet som arbetet utförts. Därefter får du:

 • preliminär skattereduktion direkt på slutfakturan
 • meddelande från Skatteverket om utbetalt belopp till oss som utförare
 • söka slutlig skattereduktion i din deklaration

Observera -om du väljer att delbetala- att du inte får tillbaka din ROT förrän hela fakturan är slutbetald. Läs gärna mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se.

Betalning

Vi följer konsumenttjänstelagen, som reglerar villkor och regler gällande betalning för våra produkter och tjänster. Läs mer på konsumentverkets hemsida.


Garantier och Reklamationer

Skulle du mot förmodan upptäcka något fel på din vara när den anlänt hem till dig är det viktigt att du vänder dig till det showroom som du varit i kontakt med när du köpt varan, så att skadeorsaken kan fastställas och vi kan ersätta dig. Observera att ursprungliga fel inte kan reklameras efter att monteringen är gjord och att fel som uppstått av egen ovarsam hantering inte kan reklameras eller ersättas.

Vid en reklamation vänder du dig till det showroom du varit i kontakt med när du köpte varan. Du hittar din Doowin-enhets kontaktuppgifter här

Vid reklamation är det också viktigt att du tar bilder på produkten, produktskadan samt produktens P-märkesetikett om ditt ordernummer saknas. Vid glasreklamationer behövs alltid en bild på produktens RUT-stämpel.

För att produktgaranti ska gälla måste de fönster och dörrar du köpt på Doowin ha underhållits korrekt enligt de skötsel- och underhållsanvisningar som finns från gällande leverantör. Har felet uppstått på grund av bristande underhåll kan vi tyvärr inte ge någon ersättning. Skötselanvisningar för varje produkt kan ni hitta på respektive leverantörs hemsida eller genom att kontakta din Doowin-enhet.


Garantier på våra fönster

Våra olika fönsterserier har olika garantitider när det gäller röta, funktion, glas och kondens mellan glasen i isolerrutan. Nedan kan du läsa om varje respektive fönsterseries garantitid.

Elit Original Alu:

 • 30 års garanti mot röta.
 • 10 års garanti på glas och funktion.

Elit Original Trä:

 • 20 års garanti mot röta.
 • 10 års garanti på glas och funktion.

Elit Harmoni Trä+Alu:

 • 10 års garanti mot röta enligt ovan.
 • 10 års garanti på glas och funktion.

Elit Retro:

 • 10 års garanti mot röta.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen och på funktion.

Elit MF Duo:

 • 5 års garanti mot röta.
 • 10 års garanti på funktion.
 • 10 års garanti på glas och funktion.

Elit Vison:

 • 30 års garanti mot röta.
 • 10 års garanti mot kondens mellan glasen och på funktion.


Personuppgifter

Vi på doowin lagrar och ansvarar för de personuppgifter som registreras hos oss. Uppgifterna kan sändas in elektroniskt via formulär som finns på webbplasten eller via e-post. Uppgifterna lagras säkert och skyddat i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte.

Du har alltid rätt att få ta del av den information som vi har registrerat. Om våra uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att informationen rättas. Du har självklart alltid rätt att begära att informationen raderas.

Personuppgiftslagen, PUL

Vi lagrar alla personuppgifter i enlighet med PUL och vi lämnar aldrig ut uppgifter till tredje part.

Cookies

En cookie är en textbaserad datafil som en webbplats kan spara i en besökares dator. Cookies används på webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares navigering på en webbplats. Om du väljer att inte tillåta cookies kan funktionaliteten på webbplatsen begränsas. Om du inte vill tillåta lagring av cookies på din dator kan du ställa in detta i din webbläsare.

Vår användning av cookies

Vi på doowin använder cookies i två olika syften:

 1. Vi vill förstå hur vår webbplats används för att kunna utveckla och förbättra webbplatsen. Vi analyserar data såsom antal besökare, besökens längd, mest besökta sidor etc. Till detta använder vi analysverktyget Google Analytics.
 2. Vi vill kunna anpassa vår marknadsföring så den blir så relevant som möjligt för varje besökare.

Tredjeparts cookies

Vi på doowin använder även tredjeparts cookies. Tredjepartcookies kommer från våra samarbetspartners och används för riktad marknadsföring vilket innebär att anpassade annonser kan komma att visas även när du besöker andra webbplatser. Om du inte accepterar tredjeparts cookies kan du ställa in säkerhetsinställningarna i din webbläsare så att inga tredjeparts cookies accepteras.

Reco