fbpx
Doowins Blogg

Energistöd för att byta fönster: Få upp till 30 000 kr

Regeringen har infört ett bidrag för energieffektivisering i småhus som trädde i kraft den 3 juli 2023, med syfte att minska sårbarheten vid höga elpriser samt ge en tryggare elförsörjning. Energistödet syftar till att främja energieffektivisering i småhus som värms upp med el eller gas. Bidraget kan bland annat användas till att byta ut fönster och dörrar till mer energieffektiva alternativ. Här berättar vi vad det nya energistödet innebär för dig!

Bidrag för energieffektivisering av småhus

Bidrag för energieffektivisering av småhus

De flesta villorna i Sverige byggdes mellan åren 1960 och 1980, och enligt Energimyndigheten är en stor del av dessa villor uppvärmda med el eller gas och har 2-glasfönster. Dessa typer av fönster släpper ut en stor andel värme, vilket tillsammans med el- eller gasuppvärmning ger dessa hushåll en hög elförbrukning. Under vintern 2022-2023 blev detta väldigt dyrt för husägare, till följd av de rekordhöga elpriserna som rådde. Regeringen har därför infört detta energistöd för energieffektivisering i småhus för att hjälpa husägare och skapa en tryggare elförsörjning.

Villkor för att kunna ta del av energistödet

Energistödet ges till småhus som är privatägda, där mer än 50% av uppvärmningen av bostaden och av tappvarmvattnet sker genom gas eller el. Energistödet går till de småhus som är permanentbostäder, alltså omfattas inte fritidshus av bidraget. Vidare ges energistödet inte heller till utrymmen i huset som tidigare inte varit uppvärmda, du kan alltså inte få bidrag för att exempelvis bygga till. Bidraget ges heller inte om du utför arbetet själv utan endast om du anlitar ett företag som utför energieffektiviseringsåtgärderna åt dig.

Detta kan du få energistöd för

Detta kan du få energistöd för

Bidragsberättigade åtgärder i förordningen har delats in i två kategorier. Den första kategorin gäller konverteringar av värmesystemet och den andra omfattar förbättringsåtgärder i husets klimatskärm, med andra ord husets skal.

Första kategorin innefattar åtgärder för att minska behovet av el eller gas i småhus, genom konvertering från el eller gas till värmepumpar, anslutning till fjärrvärmenät, eller installation av vatten- eller luftburet värmedistributionssystem.

Den andra kategorin innefattar förbättringsåtgärder i klimatskärmen. Energistöd för klimatskärmsåtgärder ges endast till ägare av ett småhus som redan fått bidrag för värmesystemsåtgärder för samma småhus efter den 8 november 2022. Exempel på bidragsberättigade materialkostnader för åtgärder inom denna kategori är kostnader för vindisolering, tilläggsisolering, byte till dörrar och fönster med ett lägre U-värde än tidigare fönster och dörrar, samt annat material som anses nödvändigt för genomförandet av dessa åtgärder.

Så kan du använda energistöd till att byta fönster och dörrar

Du som bor i ett småhus som omfattas av energistöd och vill byta fönster eller dörrar kan få bidrag på 50 procent av materialkostnaden, dock maximalt 30 000 kronor. Det är även möjligt att göra ROT-avdrag på montagekostnaden. Kom ihåg att du behöver genomföra konvertering av värmesystemet och få bidrag för den åtgärden innan du kan få bidrag för fönster och dörrar, eftersom detta omfattas av den andra kategorin. Detta beror på att energistödet är utformat att prioritera åtgärder som minskar småhusets behov av el eller gas innan du kan få energistöd för åtgärder av klimatskärmen.

Har du äldre 2-glasfönster med högt U-värde kan en stor del av uppvärmningen försvinna ut genom fönstren, och även gamla dörrar. Genom att byta till energieffektiva fönster stannar värmen inomhus och du får en lägre energiförbrukning. Med moderna fönster får du dessutom bättre inomhusklimat och slipper kallras, som ger dig kalla golv, samt stänger nya fönster ute oönskade ljud som kommer utifrån.

Så mycket energistöd kan du få

Så mycket energistöd kan du få

Som tidigare nämnt kan energistödet ges med högst 50 procent av de bidragsberättigade kostnaderna. Bidraget för energieffektivisering uppgår maximalt till hälften av materialkostnaderna. Du kan däremot maximalt få 60 000 kronor per småhus där det ska fördelas på högst 30 000 kronor för konvertering av värmesystem, och högst 30 000 kronor för klimatskyddsåtgärder. Det kan även vara bra att ha koll på att bidrag under 10 000 kronor inte betalas ut. Du behöver med andra ord utföra en åtgärd på minst 20 000 kronor, där halva kostnaden då blir energistöd, för att få ta del av bidraget.

Kravet för att få ta del av energistödet är att arbetet genomförs av en innehavare av F-skattsedel. Se därför till att de entreprenörer du valt för att utföra energieffektiviseringsåtgärderna har rätt behörighet och certifieringar. Och som tidigare nämnt, krävs det att du som privat småhusägare först konverterar ditt värmesystem och får energieffektiviseringsstöd för detta för att sedan kunna utföra åtgärder i klimatskärmen, såsom fönsterbyten.

Så ansöker du om energistöd

Du kan ansöka om bidraget genom Boverkets e-tjänst. Ansökningsperioden öppnade den 3 juli 2023 och pågår fram till 2025. Du kan även ansöka om retroaktivt energistöd för bidragsberättigade åtgärder som beställts tidigast den 8 november 2022.

Fördelar med att energieffektivisera ditt hem

När du investerar i energieffektivisering och byter ut dina gamla fönster till moderna energieffektiva fönster kan du ta del av många fördelar. En av de mest påtagliga fördelarna är att det leder till stora besparingar på din elräkning i och med den minskade energiförbrukningen. Du får ett minskat behov av uppvärmning och kylning i ditt småhus. Förutom detta ökar komforten och inomhusklimatet i ditt hem genom att kallras och drag minskar och istället bibehålls en jämn temperatur inomhus. Självklart bidrar du också till en mer hållbar miljö när du uppdaterar dina gamla fönster till nya energieffektiva fönster.

Sammanfattning

Energistödet är ett fantastiskt tillfälle för dig som privat småhusägare att konvertera till ett mer energieffektivt värmesystem och utföra förbättringsåtgärder i husets klimatskärm. Med nya moderna fönster får du ta del av många fördelar, inte minst lägre energikostnader och ett bättre inomhusklimat! Byt dina fönster med Doowin och välj bland ett brett utbud av eftertraktade leverantörer med fönster för alla olika typer av hus!

Är det dags att energieffektivisera ditt småhus genom att byta fönster eller dörrar? Boka ett kostnadsfritt hembesök så hjälper vi dig!

Reco