fbpx

Skötsel och underhåll

Underhåll av dina fönster och dörrar

Att underhålla sina fönster och dörrar har stor betydelse för deras hållbarhet, livslängd och garantier från tillverkaren.

Vi rekommenderar alltid underhåll enligt tillverkarens  instruktioner för att vara helt säker på att dina fönster- och dörrar fungerar som de ska, och håller över en lång tid framöver.

Nedan finner du skötselanvisningar från våra leverantörer med råd om hur du bäst sköter om dina nya fönster- och dörrar.

Elitfönster

Diplomat (Ytterdörr)

Diplomat (Garageport)

SnickarPer

Lurs

Drutex / Venska

Reklamation / Garanti

För smidigast hantering av ett garanti- och reklamationsärende ber vi dig tillhandahålla följande material, samt maila detta till den Doowin-enhet där du köpt dina produkter.

  • Beskrivning av ärendet
  • Bild på skada (närbild)
  • Bild på hela produkten (helbild)
  • Bild på stämpel/etikett med serienummer från tillverkaren. (Bild på hela etiketten)
  • Vid glasskada/sprickor behövs även bild på RUT-Stämpeln. Det är den stämpel som finns inne i glaskasetten.

Fast fönster: På ena karmsida.
Vridfönster: Ovankant båge när du öppnar fönstret.

Dörrar: På dörrbladets ena sida.

Skicka in din reklamation till den Doowin-enhet där du köpt dina produkter via knappen nedan.

Reco