fbpx
Doowins Blogg

U-värde på fönster: Vad är det och hur fungerar det?

U-värdet på dina fönster har en enorm påverkan på inomhusklimatet i ditt hem. När ett fönster har ett högt U-värde släpper det ut en stor del av värmen från hemmet. Har du fönster med dåligt U-värde kan det vara lönsamt att byta till fönster med ett bättre U-värde som sparar värme och energi. Enligt Energimyndigheten kan upp till en tredjedel av värmen i huset försvinna ut genom fönster med äldre tvåglasfönster med högt U-värde. Genom att byta till mer energieffektiva fönster kan du göra stor skillnad både för plånboken och för komforten.

Vad är U-värde på fönster?

Vad är U-värde på fönster?

Det finns många tekniska begrepp inom fönstervärlden som kan kännas som ett främmande språk, därför går vi igenom vad U-värde innebär, för att du ska ha koll på det viktigaste begreppet. Som husägare är det viktigt att veta vad U-värde betyder och hur det fungerar, eftersom det har en direkt påverkan på både uppvärmningen och inomhusklimatet.

U-värde är ett mått på hur bra isolerat ett fönster är, det vill säga hur mycket av värmen eller energin som försvinner ut genom ett fönster. Värme som försvinner ut genom fönster är nämligen ett väldigt vanligt problem och en av de främsta anledningarna till att byta ut gamla och dåliga fönster.

Vad är ett bra U-värde på fönster?

Man brukar säga att ju högre U-värde på fönster desto mer värme och energi försvinner ut genom fönstret. Du vill med andra ord ha så lågt U-värde som möjligt på dina fönster. På ett energifönster vill du gärna ha ett U-värde som är lägre än 1.2, och på ett fast fönster med extra energiglas kan du komma så lågt som 0.9 eller lägre i U-värde. Kontrollera så att det U-värde som anges på fönstret står för hela fönstrets täthet och inte bara glaset.

U-värde på ytterdörr

Förutom fönster har även ytterdörrar och altandörrar ett U-värde och precis som för fönster innebär dörrens U-värde hur bra värmeisolerande förmåga den har. Det hör inte till ovanligheten att ett hus som har fönster med högt U-värde även har dörrar med sämre isoleringsförmåga. Därför kan det vara bra att både byta fönster och dörrar för att få bättre isolering i hemmet och behålla värmen inomhus. Hos Doowin hittar du alltid de bästa ytterdörrarna från eftertraktade leverantörer med ett lågt U-värde!

Så vet du vilket U-värde dina fönster har

Så vet du vilket U-värde dina fönster har

De flesta husägare har inte så bra koll på sitt U-värde men det går att få fram en uppskattning beroende på när ditt hus byggdes och om fönstren inte bytts ut sedan dess.

Innan 70-talet var det vanligast med kopplade sidohängda tvåglasfönster, vilka har ett U-värde på mellan 2.9-4. Detta U-värde är väldigt högt och dessa fönster släpper i regel ut en stor del av hemmets värme.

Från mitten på 70-talet fram till långt in på 90-talet blev det vanligt att ha kopplade fönster både med 2-glas-isolerruta och även enkelbåge med 3-glas-isolerruta för sidohängda fönster och vridfönster. Dessa typer av fönster har ett U-värde på ungefär 1.5-1.9, vilket är betydligt bättre än de fönster som fanns tidigare.

Under den senare delen av 90-talet började det bli allt vanligare med fönster där ett av glasen är energiglas. Dessa fönster har ett U-värde mellan 0.9-1.2 och är det som rekommenderas idag. Vissa fönster kan idag även nå ett lägre U-värde än 0.9.

Montaget kan påverka isoleringen

Montaget har en stor påverkan på hela fönstrets isoleringsförmåga. När ett fönster inte sluter tätt kommer värme att släppas ut och kyla kommer in i ditt hem. Det är viktigt att montaget görs korrekt eftersom otäthet mellan karm och vägg kan försämra fönstrets isoleringsförmåga. Av denna anledning kan det vara bra att anlita professionella när det gäller fönsterbyte och fönsterinstallation. Vi på Doowin erbjuder en helhetslösning som ger dig ett enkelt, tryggt och kvalitativt fönsterbyte.

U-värde på tvåglasfönster och treglasfönster

U-värde på tvåglasfönster och treglasfönster

Det är skillnad på fönster och fönster, olika slags fönster kan variera mycket i U-värde. Det finns både tvåglas- och treglasfönster. Äldre tvåglasfönster har vanligtvis ett U-värde på mellan 2.4 och 3, vilket är väldigt högt. Nya tvåglasfönster ligger på omkring 1.5, medan treglasfönster ligger på omkring 1.2 och lägre U-värde. Allra bäst är de treglasfönster som innehåller energiglas, varmkant och argongas vilket ger ett U-värde på cirka 0.9 och lägre.

Energieffektiva fönster

Moderna energieffektiva fönster med lågt U-värde innebär att det är bra isolerat. Välisolerade fönster, som även kallas energifönster, håller inomhustemperaturen jämn och bidrar till ett bättre inomhusklimat och du slipper kallras och drag. Med energieffektiva fönster sänker du värmekostnaden och energiförbrukningen i hemmet vilket gör att du sparar pengar. Förutom dessa fördelar medför även nya fönster ett ökat värde på huset, både till följd av att huset blir mer energieffektivt men även för att huset blir snyggare.

Sänk dina energikostnader med lågt U-värde på fönster

Dåliga fönster släpper in kyla och ut värme, som tidigare nämnt, och det blir lätt så att man skruvar upp värmen för att kompensera. Effekten av detta blir däremot att mer värme försvinner och kostnaderna blir höga. När det gäller högt U-värde på fönster kan det orsakas kallras och därmed golvdrag. I värsta fall har du alltså höga uppvärmningskostnader men går ändå ständigt runt och fryser i hemmet. Att byta till energieffektiva fönster är ofta lösningen för att sänka dina energikostnader och få ett behagligt hem.

Sammanfattning

U-värde på fönster är ett mått på fönstrets isoleringsförmåga och är en av de främsta bovarna när det gäller höga energikostnader. Det kan därför vara fördelaktigt att byta till energieffektiva fönster som sparar värme och energi. Minska din energiförbrukning och förbättra inomhusklimatet genom att byta fönster med Doowin. Vi ger dig ett enkelt, tryggt och kvalitativt fönsterbyte!

Funderar du på att byta fönster? Boka ditt kostnadsfria hembesök idag!

Reco