fbpx
Doowins Blogg

Guide: Byta fönster själv

Ett fönster är aldrig bättre än dess montage, och därför är det viktigt att den som monterar fönstret gör det korrekt. Det går alldeles utmärkt för den händige att byta fönster själv, så länge det görs på ett korrekt sätt och enligt de instruktioner som finns.. Om du känner dig det minsta osäker på att byta fönster själv kan det däremot vara en god idé och investering att låta en professionell fönstermontör göra jobbet. Här går vi igenom steg för steg hur du kan byta fönster själv.

Detta behöver du för att byta fönster själv

 • Pallningsbrickor eller nivåskruv
 • Vattenpass
 • Karmhylsor och karmskruv. Vi rekommenderar alltid Adjufix-hylsor och skruv.
 • Drev eller motsvarande tätning runt fönster
 • Invändig tejp för diffussionsspärr
 • Skruvdragare
 • Tigersåg för rivning av gammalt fönster
 • Kap- & gersåg, och eventuellt klyvsåg (för invändig listning)
 • Dyckertpistol (för invändig listning)
 • Plåtverktyg (för plåtarbete utvändigt)

Byta fönster själv: steg för steg

Byta fönster själv: steg för steg

1. Första steget, innan du börjar riva ut dina gamla fönster, är såklart att välja och införskaffa nya fönster. För bästa resultat bör du välja fönster i bra kvalitet och som passar med stilen och karaktären på ditt hus, och som passar väl ihop med fasaden. Oavsett om det är ett äldre hus eller ett nyare och modernare hus. Det är även viktigt att dina nya fönster tillför de funktioner och egenskaper du önskar. När du ska välja nya fönster är det viktigt att du mäter på rätt sätt. Kom ihåg att väggens öppning ska vara ungefär 20-30 millimeter större än karmyttermåttet på de nya fönstren. Du bör även fundera på vad som är bäst lämpat, 2-glas eller 3-glasfönster, beroende på vilka krav du ställer på dina fönster och i vilken typ av fastighet de ska placeras i. 3-glasfönster erbjuder ett lägre u-värde och är mer energieffektiva, vilket kan vara bra att tänka på. Idag är 3-glasfönster mer eller mindre standard i de flesta fall, och är den typ av fönster vi oftast rekommenderar.

2. Andra steget när det kommer till fönsterbyte är att ta bort fönsterfoder och smyg både in- och utvändigt. Kapa sedan av spik ochkarmskruvmed hjälp av tigersågen som finns mellan karm och vägg. I många fall kan man även behöva såga isär fönsterkarmen för att enkelt kunna riva ut det gamla fönstret. Kontrollera att öppningen är ungefär 20-30 millimeter större än karmens yttermått på de nya fönstren. Ta bort gammal isolering och annat byggskräp i fönsteröppningen och kontrollera sedan att virket i väggen är friskt innan du monterar in dina nya fönster.

3. Nya fönster och dörrar skall alltid placeras i väggens varma del och monteras helt i väggens regel för korrekt infästning och för att fungera och isolera på rätt sätt., I många fall behöver därför nya fönster monteras längre in mot insidan än det gamla fönstret, som ofta är monterat för långt ut i fasaden…

4. Vid sidohängda fönster behöver man sedan lyfta ur fönsterbågen ur karmen vid montage, men vid vridfönster monteras karm och båge tillsammans. När du valt rätt placering av fönstret börjar du med att sätta ut pallningsbrickor på den väggregeln där det nya fönstret skall stå. Dessa skall placeras under fönstrets karm, där sidostyckena möter understycket. Vid bredare fönster kan det krävas på fler punkter Om du har tillgång till modernare nivåskruv är det att föredra för enkel efterjustering av fönstrets höjd.. Justera pallningsbrickorna eller nivåskruven med hjälp av vattenpass eller nivålaser, och kom ihåg att klossa under lodräta poster.

5. Placera karmen och använd vattenpass för att kontrollera att fönstret är i våg. När fönstret är rätt placerat så skall du skruva ut karmhylsorna för att spänna fast fönsterkarmen i dess rätta position. Därefter fäster du karmskruven genom karmhylsan. Börja nedifrån och fortsätt uppåt. Säkerställ samtidigt att karmen fortfarande står rätt placerad och i våg.

Byta fönster

6. Väg sedan av karmen med ett vattenpass. Det är viktigt att karmens sidor är i lod åt alla håll och varken lutar inåt eller utåt. Justera vid behov och kontrollera att fönstret går att öppna och stänga utan att det tar i någonstans, och att du har en jämn springa runt om när du öppnar fönstret.

7. När fönstret är rätt injusterat är det dags att dreva mellanrummet mellan vägg och fönsterkarm. Dreva två gånger inifrån och sedan en gång utifrån, och packa inte drevremsorna för hårt. Invändigt använder du sedan en diffusionstät tejp och tejpar denna mellan karm och vägg. Var noga med att inte tejpa för långt in på fönsterkarmen. Tejpen ska sedan kunna täckas med den nya smygen och foder. . Utåt ska fönstret och isoleringen kunna andas, det ska därför vara lufttät mot utsidan, men inte diffusionstät. Detta uppnår du när du färdigställer fönstret utvändigt med foder eller plåtbeklädnad runt om.

8. När montaget av fönster är färdigt och du har drevat och tejpat fönstret så är det dags att färdigställa fönsterbytet. Detta gör du genom att klä in fönstret med smyg och foder invändigt. På utsidan anpassar man val av material beroende på fasadtyp. Har du träfasad klär du in fönstret med smyg och foder samt över- och underbleck. Vid exempelvis tegelfasad är det mer lämpligt att klä in fönstrets utsida med plåt runt om hela fönstret, inklusive underbleck.

Bra att tänka på när du ska byta fönster själv

Bra att tänka på när du ska byta fönster själv

När du byter ut gamla och dåligt isolerade fönster mot nya energieffektiva fönster sänks husets energiförbrukning. Men för att fönstret ska fungera så bra som möjligt gäller det att montaget blir tätt och utförs rätt. Det finns tre saker som är extra viktiga för att montaget ska gå till på rätt sätt och hålla i många år framöver och vara energieffektiv.

 • Fönstret behöver placeras i den varma delen av väggen.

 • Använd ett isolermaterial som tillåter efterjustering av karmen. Vanligast är drev, men det finns också moderna fogskum så kallade Flexskum som är anpassade för just fönstermontage.

 • Insidan behöver göras lufttät, och utsidan skall färdigställas på ett korrekt sätt så att man inte riskerar att nederbörden kan tränga in över tid och orsaka skador.

Ta hjälp av professionella fönstermontörer

Som tidigare nämnt är det väldigt viktigt att fönstermontaget görs på rätt sätt för att fönstren ska fungera på bästa sätt och ditt hem ska bli energieffektivt under många år framöver. Om du inte känner dig helt säker på att byta fönster själv rekommenderar vi att du anlitar professionella fönstermontörer som kan hjälpa dig att få korrekt monterade fönster.. Vi på Doowin har lång erfarenhet av fönsterinstallation och all vår personal och montörer är välutbildade experter när det gäller fönsterbyten. Vi hjälper dig att byta fönster!

Sammanfattning

Om du funderar på att byta fönster själv finns det en viktig sak att komma ihåg. Ett fönster är aldrig bättre än dess montage. Det kräver också en mängd verktyg, maskiner samt kunskap.Tänk därför till en extra gång innan du ger dig på ett fönsterbyte själv. Många gånger lönar det sig att anlita proffs för denna typ av jobb, och det blir i de allra flesta fallen färdigställt betydligt snabbare än om man själv skall utföra fönsterbytet. Anlitar du Doowin för ditt fönsterbyte är vi i regel helt färdiga på 1-1,5 vecka på en normalstor villa. Tryggt och bekvämt, och vi erbjuder dessutom garanti på vårt montage i 10 år. Med ett bra utfört fönsterbyte får du ett uppgraderat hem som är energieffektivt och trivsamt! Behöver du hjälp och råd gällande ditt fönsterbyte? Boka ett kostnadsfritt hembesök redan idag!

Reco